معرفی کتاب فقه وفقهاءامامیه

✍ کتاب ” فقه و فقهاء امامیه ”

از دیرباز دانشمندان و علما به موضوع شرح احوال و زندگی فقیهان توجه داشته اند و در این باره کتب مفصلی که گاه بالغ بر چندین جلد می شود، نوشته شده است. اما بیشتر نوشته های مربوط به تاریخ فقه، تاریخی است و تحقیق وکند و کاو در گوشه و کنار نوشته های فقهی فقها، تنها در پاره ای از آثار نویسندگان دیده می شود و هنوز جای اثری تحقیقی در این باره خالی است.
این مهم، تنها با فراهم آمدن این مقدمات تحقق خواهد یافت : ۱_اطلاعات کافی و وافی از شرح حال هر فقیه نوشته شود. ۲- اطلاعات جامع و گسترده ای درباره نوشته های آنها گردآوری شود. ۳- میزان تاثیر فقیهان پیشین بر فقیهان متاخر معلوم شود. اگر این سه مطلب در نظر گرفته شود، بی شک بحثی جدید وعلمی با عنوان تاریخ فقه و نظریه شناسی فقها و کتاب شناسی فقه، حاصل خواهد شد.
استاد ربانی در این کتاب سعی نموده این سه اصل را فراهم آورد و جستاری عمیق و دقیق و ذوابعاد ارائه کند.
درباره تاریخ فقیهان شیعه که برخاسته از مکتب اهل بیت و مدرسه ولایت و امامت هستند، می توان به چند #روش تحقیق و جست وجو و تفحص کرد:
#روش_اول: بررسی تاریخ فقهای شیعه براساس ادوار زمانی.
#روش_دوم: بررسی تاریخ فقهای شیعه براساس مکان.
#روش_سوم: بررسی مکتبی و مدرسه ای فقه.
#روش_چهارم: بررسی آرا و نظریات فقیهان.
مؤلف در این اثر با ارائه این چهار شیوه و روش، هفده دور را مورد تحقیق و مداقه قرار داده است.
عصر تشریع‎/ عصرائمه‎/ انتقال فقه از عصرائمه به عصر فقیهان‎/ عصر اجتهاد و گسترش فقه‎/ عصر رکود اجتهاد‎/ عصر انتقاد‎/ عصر گسترش فقه‎ و ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =