روش شناسی شیخ انصاری در مکاسب_قسمت اول

روش_شناسی شیخ انصاری در مکاسب_قسمت اول

استاد ربانی بیرجندی :

من همیشه به طلاب می گویم هر درسی که از مکاسب می خوانند دقت کنند و از روش شیخ اعظم درس بگیرند.

امتیاز مکاسب شیخ آن است که به انسان روش_تفقه یاد می دهد.

طرح مساله و ترسیم محل نزاع

شیخ در مکاسب ابتدا طرح مساله می کند و تمام زوایای آن مساله را _ مثل بیع از نظر مفهومی_ مورد کاوش قرار می دهد. شیخ محل نزاع در مساله را به روشنی ترسیم می کند.

بررسی اقوال و استناد به نصوص

سپس شیخ انصاری وارد اقوال در آن مساله می شود. برای اینکه در برداشت وی از اقوال فقهاء کسی خدشه نکند ، گاه نصوص و متون کتب فقهی را می آورد و ما را با نصوص آشنا می کند.

پرداختن به ادله اقوال

آن گاه شروع به ذکر ادله اقوال آن مساله می کند ، در ادله نیز به آیات و روایات اشاره می نماید.

در ذیل روایات نیز ، شیخ گاه به سند و گاه به متن روایات اشاره می کند.
لذا در ذیل روایت های مکاسب شیخ، نکات و ظرائف فقه_الحدیثی فراوانی مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + بیست =